” Våld i hederns namn”

Posted by on Maj 20, 2015 in Okategoriserade | No Comments

Ca 140 000 000 flickor och kvinnor lever idag med könsstympning. Ca 3 miljoner stympas varje år. Det finns olika former av könsstympning som jag verkligen inte vill gå in på. Bara tanken på det skrämmer mig oerhört och gör oerhört ont. Det alla former har gemensamt är att de är ett hemskt övergrepp och tortyr som alla gånger ger hemsk smärta och blödningar.Smittorisken för allvarliga sjukdomar är hög och väldigt ofta ger ingreppet direkta infektioner.Flickan/kvinnan får kortsiktiga och långsiktiga men. Fysikska och psykiska problem som inte låter henne leva ett normalt liv utan plåga.

Visst,en förälder vill sällan sitt barn illa men ÄNDÅ är det oftast det egna köttet & blodet som är med och tillåter detta övergrepp. Mamman och kanske mormor till det lilla barnet håller fast henne väldigt hårt så ”könsstymparen” kan utföra tortyren smidigt utan att svettas och överanstränga sig alldeles för mycket.  Att det lilla barnet får benbrott när det hålls fast är väldigt vanligt och det är heller inte ovanligt att barnet som ofrivilligt hamnat där dör. Hur många fler än de 140 000 000 lever med dessa minnen och hemska plågor ?Det finns garanterat ett stort mörkertal.

Sverige är det första land i Europa som lagstiftade mot könsstympning men det betyder inte att detta brott inte förekommer i vårt fina land.Det är inte många fall som anmäls men hur många unika fall har upptäckts? Många av flickorna som har blivit utsatta för detta vet inte ens om en annan verklighet. Vet de om att det finns en värld utan smärta? En värld utan dagliga fysiska & psykiska besvär.

Detta är ett stort samhällsproblem. Ett hemskt ämne som alltför ofta tystas ner. I dagens moderna samhälle vågar inte många människor som jobbar inom vården,socialtjänsten,polisen mm ställa frågan: Har du blivit könsstympad? Har du blivit omskuren? Varför? Är vi rädda för vad svaret kan bli? Eller är vi rädda för att en hel familj…en hel släkt ska bli inblandad? Är vi mer rädda för  så att det väger tyngre än rädda om

Anledningarna till att könsstympning utförs är så kvinnoförnedrande att jag inte ens vill nämna dem här. Starka traditioner och starka synsätt på hur en kvinna ska vara och vad kvinnan får känna finns självklart med i bilden.

År 2015…..INGEN människa ska behöva genomgå ett sådant hemskt övergrepp och det är allas vår uppgift som är nära dessa flickor att våga fråga. Kan vi inte hjälpa dem själva så är det vår uppgift att vägleda dem vidare till rätt instans för att ge dem möjligheten att bli av med åtminstone några av besvären så att de får en dräglig vardag.Professionell hjälp finns men vad hjälper det om vi inte vaknar av varningssignalerna och vågar fråga?

Misstänker vi att det existerar ska det tas upp. I första hand för att hjälpa flickan men också för att det är ett omänskligt brott mot mänskligheten.Det ska anmälas. Det är lättast att blunda men det är allas vårt samhällsansvar. Föräldrarna kanske i sin tur har blir tvingade och pressade av släkten och kanske inte är tillräckligt starka för att säga nej,vilket absolut inte är en godtagbar ursäkt men kanske en sanning ändå. Flickan är definitivt inte tillräckligt stark att säga nej och har heller ingen talan. Därför ska samhället som består av oss människor säga NEJ!

I dagens föreläsning som handlade om könsstympning såg jag hjärtskärande bilder på små flickor som utsattes för denna tortyr.Det gjorde så ont i mig, men jag är glad att jag såg det för det har öppnat mina ögon ytterligare och påmint mig om hur omänskligt och groteskt det är.I ett av mina arbeten hjälper  jag många flickor från olika kulturer och länder .Nästa gång någon flicka klagar över hemska smärtor som väcker en misstanke ska jag tänka till en gång extra och våga fråga. 

mars11-rakblad

Bild tagen från www.rfsu.se  Bilden visar exempel på rakblad som brukar användas vid kvinnlig könsstympning.

 

 

 

Leave a Reply